Επέκταση της θερμοκηπιακής μονάδας ΑΓΑΝ στη Μεσσήνη

Σε συνέχεια της θερμοκηπιακής μονάδας ΑΓΑΝ στη Μεσσήνη που ανέλαβε και εκτέλεσε η  Greentech το 2012, πρόσφατα υπεγράφη η συμφωνία για turnkey επέκτασή της  κατά 20 στρέμματα. Η Greentech έχει ολοκληρώσει τις μελέτες και το σχεδιασμό για την κατασκευή μονάδας υδροπονικής καλλιέργειας  υψηλής τεχνολογίας . Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του '17.