Συνεργασία με την εταιρία RAYCAP

Οι κρουστικές υπερτάσεις  που δημιουργούνται  στους αγωγούς τροφοδοσίας μιας εγκατάστασης  αποτελούν σημαντική απειλή  για τον ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, ιδιαίτερα τις ώρες της παραγωγικής διαδικασίας.

Για την προστασία του εξοπλισμού με σκοπό την ασφαλή  λειτουργία του , αλλά και τη μη καταπόνηση της μονωτικής του ικανότητας ,απαιτείται η εγκατάσταση συστημάτων απαγωγής κρουστικών υπερτάσεων και ρευμάτων. Η τοποθέτηση διατάξεων προστασίας τόσο στην είσοδο της ηλεκτρικής τροφοδοσίας ,όσο και στους απομακρυσμένους  υποπίνακες  που τροφοδοτούν τον εξοπλισμό , εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία της μονάδας.

Η GREENTECH καθώς  πάντα επιλέγει συνεργασίες με δυναμικές και αξιόπιστες   εταιρίες , για τα αντικεραυνικά συστήματα ξεκίνησε μια συνεργασία  με την πρωτοπόρο ελληνική εταιρία Raycap που δραστηριοποιείται στους τομείς ηλεκτρικής προστασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, σε μια προσπάθεια να εισάγει υψηλή τεχνολόγια στις θερμοκηπιακές  μονάδες . Τα προϊόντα που παράγει βασίζονται στην καινοτόμο τεχνολογία Srtikesorb , και αποτελούν ιδανική λύση   για τη θωράκιση  των  κρίσιμων ηλεκτρονικών  υποδομών της μονάδας.

Η εταιρία μας έχει ήδη υιοθετήσει τις νεες τεχνολογίες της Raycap και τις εφαρμόζει στα project της.