Ιστορικό

Η GreenTech ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1986 στον τομέα των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων. Σχεδίασε και ανέπτυξε προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για τον Ηλεκτρομηχανολογικό σχεδιασμό διαφόρων συστημάτων σε κτιριακές και βιομηχανικές εφαρμογές.
 
Τα τελευταία 20  χρόνια η  GreenTech  εξειδικεύθηκε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων  και  εξοπλισμού σε θερμοκηπιακές μονάδες καλλιέργειας ανθοκομικών και κηπευτικών ειδών σε όλη την Ελλάδα. Υποστήριξε τις πρώτες υδροπονικές καλλιέργειες στον Ελληνικό χώρο την δεκαετία του 1990 και παράλληλα εισήγαγε  ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης του θερμοκηπίου, όπως συστήματα ελέγχου κλιματολογικών συνθηκών, αυτόματης άρδευσης-λίπανσης, δροσισμού, θέρμανσης, θερμοκουρτινών σκίασης και εξοικονόμησης ενέργειας, αποθήκευσης-ανακύκλωσης νερού και λιπασμάτων.  Σε στενή συνεργασία με τις πλέον γνωστές Ολλανδικές, Γαλλικές και Δανέζικες εταιρίες,  δραστηριοποιήθηκε στην εφαρμογή καινοτόμων  τεχνολογιών με υψηλή απόδοση  και στην εγκατάσταση εξοπλισμών  φιλικότερων προς το περιβάλλον,  για την αναβάθμιση των θερμοκηπιακών μονάδων και την μεγιστοποίηση της παραγωγής.
 
Παράλληλα από το 1990 έως το 1995 σε συνεργασία με το τμήμα Βιομάζας του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας , εκπόνησε μελέτες και κατασκεύασε πρότυπα έργα διάδοσης τεχνολογιών για εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση βιομάζας.