Σύστημα Θέρμανσης

 
Η σωστή λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σε συνεργασία με τα υπόλοιπα συστήματα ελέγχου κλίματος, οδηγεί σε  παραγωγή υψηλής ποιότητας.
Η GreenTech, εδώ και αρκετά χρόνια, έχει ειδικευτεί στο να προσφέρει έξυπνες λύσεις για  αξιόπιστα συστήματα θέρμανσης  υψηλής ποιότητας. Σε συνεργασία με τις επιλογές του παραγωγού, σχεδιάζουμε και εγκαθιστούμε απολύτως ισορροπημένα συστήματα θέρμανσης, μέσω λεπτομερούς και αξιόπιστου σχεδιασμού. Τα συστήματα είναι σχεδιασμένα ώστε να λειτουργούν αυτόματα μέσω του Συστήματος Ελέγχου Κλίματος. 
 
Πηγή θέρμανσης μπορούν να είναι είτε λέβητες καύσης υγρού, αερίου ή και στερεού καυσίμου, είτε θερμό νερό από γεωθερμικές πηγές, είτε συνδυασμός αυτών. Το θερμό νερό με την βοήθεια κυκλοφορητών μεταφέρεται στο δίκτυο διανομής της θερμοκηπιακής μονάδας  που αποτελείται από επιδαπέδιες και περιμετρικές σωληνώσεις. Συμπληρωματικά, μπορούν να εγκατασταθούν  αξονικά αερόθερμα νερού – αέρος (δευτερεύον σύστημα) ή ακόμα και σύστημα αντιπαγετικής προστασίας, με δίκτυο σωληνώσεων στο ύψος των υδρορροών.
 
Το σύστημα ελέγχου κλίματος ελέγχει συνολικά το σύστημα θέρμανσης, για την καλύτερη ανταπόκριση στις θερμοκρασιακές απαιτήσεις του θερμοκηπίου. Με τον συνδυασμό της επιδαπέδιας και περιμετρικής θέρμανσης και των αξονικών αεροθέρμων (εφόσον υπάρχουν),  εξασφαλίζεται μια σταθερή σχέση μεταξύ της ανάπτυξης των φυτών και των ριζών.  Τα συστήματα θέρμανσης  δουλεύουν συγχρόνως, έτσι ώστε, αν ζητηθεί αύξηση της θερμοκρασίας σε κάποιο τμήμα του θερμοκηπίου, το δευτερεύον σύστημα θα ενεργοποιηθεί, πριν το πρωτεύον φτάσει στην μέγιστη ροή θερμότητας.
 
Η εγκατάσταση των συστημάτων θέρμανσης  από την GreenTech  σε  θερμοκηπιακές μονάδες, γίνεται σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του ΓΟΚ, τα σχετικά Ελληνικά πρότυπα του ΕΛΟΤ, του κανονισμού DIN και ISO και τις τεχνικές οδηγίες του ΤΕΕ. Τα συστήματα θέρμανσης είναι ειδικά σχεδιασμένα με βάση τα διεθνή πρότυπα και προσφέρουν υψηλές αποδόσεις  θερμότητας με  ελαχιστοποίηση της καταναλισκόμενης  ενέργειας.
 
Εξοικονόμηση Ενέργειας και καύσιμης ύλης
 
Η  θέρμανση  των θερμοκηπίων με συμβατικά καύσιμα αποτελεί σημαντικό κόστος της παραγωγικής διαδικασίας. Η ανάγκη για οικονομικότερη αντιμετώπιση  του προβλήματος της θέρμανσης, έκανε εντατικότερη την προσπάθεια εύρεσης λύσεων,  σε παγκόσμιο επίπεδο, για τον περιορισμό της χρήσης συμβατικών καυσίμων. 
 
Η εξοικονόμηση  συμβατικών καυσίμων στα θερμοκήπια επιτυγχάνεται  με τους παρακάτω τρόπους:
 
Με σχεδιασμό του κελύφους του θερμοκηπίου με τεχνολογία “Closed / Semi-Closed Greenhouse”
Με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών  ενέργειας, όπως η καύση βιομάζας, η εκμετάλλευση
        γεωθερμικού πεδίου και η χρήση φωτοβολταϊκών πάνελ.
Με τεχνικές  εξοικονόμησης και διατήρησης ενέργειας, όπως η χρήση θερμοκουρτινών
        και η μείωση του εξαερισμού με παροχή CO2. 
Με εγκατάστασεις Συμπαραγωγής ενέργειας (Cogeneration Plant – CHP)
Με χρήση του λογισμικού του Η/Υ ελέγχου κλίματος, που διαθέτει δυνατότητα υπολογισμού των
        ενεργειακών καταναλώσεων και βελτιστοποίησης της συνεργασία των επιμέρους συστημάτων που
        ελέγχονται, με στόχο την μείωση των ενεργειακών δαπανών.
 
 
Επιλογή  Λέβητα - Καυστήρα
 
Στην περίπτωση καύσης βιομάζας ή συμβατικών καυσίμων, ο  λέβητας  αποτελεί την καρδιά του συστήματος θέρμανσης . Η GreenTech  προμηθεύει και εγκαθιστά κάθε τύπο  λέβητα ανάλογα με τις ανάγκες σας. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε λέβητες συμβατικού τύπου όπως είναι οι λέβητες υγρών καυσίμων και φυσικού αερίου, και σε λέβητες στερεών καυσίμων – βιομάζας , που έχουν χαμηλότερο κόστος χρήσης λόγω της τροφοδοσίας  τους με αρκετά πιο οικονομική καύσιμη ύλη.
 
Επειδή το κόστος θέρμανσης είναι τόσο σημαντικός  παράγοντας ώστε να μπορεί να καταστήσει την μονάδα βιώσιμη η όχι, για την επιλογή του τύπου συστήματος θέρμανσης και καύσιμης ύλης, η Greentech εκτελεί λεπτομερή μελέτη λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, τις θερμικές ανάγκες και απώλειες του θερμοκηπίου, το κόστος και τις αποδόσεις κάθε καύσιμης ύλης, όπως και την διαθεσιμότητα βιομάζας στην περιοχή. Έτσι συντάσσεται η μελέτη του συστήματος θέρμανσης με αυστηρά κριτήρια, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της θερμοκηπιακής μονάδας.
 
Εγκατάσταση Σωληνώσεων Θέρμανσης
 
H GreenTech κατασκευάζει αξιόπιστα δίκτυα σωληνώσεων που προσφέρουν επαρκή και ομοιόμορφη θέρμανση σε κάθε γωνιά της θερμοκηπιακής μονάδας, εφαρμόζοντας την αρχή του Tichelmann.
Το  κεντρικό και το δευτερεύον σύστημα θέρμανσης αποτελούνται κατά περίπτωση  από  επιδαπέδιες σωληνώσεις και εναέριους αγωγούς αντίστοιχα (φυσική μεταφορά θερμότητας) ή/και δίκτυο αερόθερμων (βεβιασμένη μεταφορά θερμότητας). Ανάλογα με την περίπτωση,  επιλέγεται ο κατάλληλος συνδυασμός  μεθόδων θέρμανσης για βέλτιστα αποτελέσματα.
 
Ένα ακόμα μεγάλο πλεονέκτημα αποτελεί η χρήση των επιδαπέδιων σωληνώσεων ως ράγες για τα μηχανήματα συλλογής καρπών και ψεκασμού της καλλιέργειας. Η χρήση αυτή αυξάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού και επίσης επιτρέπει τη χρήση  μέσων αυτόματου ψεκασμού ή συλλογής καρπών ανάμεσα στις γραμμές φύτευσης , καθώς κινούνται  επάνω σε αυτές τις  σωληνώσεις – ράγες. 
Η απόλυτη ανάγκη βελτιστοποίησης της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού, καθιστά την χρήση του συστήματος θέρμανσης με επιδαπέδιες σωληνώσεις – ράγες,  απαραίτητη και για το  λόγο αυτό χρησιμοποιείται σε όλες τις σύγχρονες θερμοκηπιακές μονάδες σε παγκόσμια κλίμακα.