Ανεμιστήρες Ανακυκλοφορίας

 
Η ομοιόμορφη επικράτηση των κλιματολογικών συνθηκών στο χώρο του θερμοκηπίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την σωστή ανάπτυξη όλων των τμημάτων της φυτείας. Για την επίτευξη της  ομοιομορφίας αυτής χρησιμοποιούνται Ανεμιστήρες Ανακυκλοφορίας.
 
Τα πλεονεκτήματα 
 
Η ανακυκλοφορία του αέρα μέσα στους θαλάμους του θερμοκηπίου μειώνει την συγκέντρωση υδρατμών πάνω στα φύλλα και την εμφάνιση μυκητιάσεων και ασθενειών. Ακόμα δεν επιτρέπει τη δημιουργία στρώματος ζεστού αέρα στην οροφή του θερμοκηπίου συμβάλλοντας σημαντικά στην μείωση των απωλειών θερμότητας τους χειμερινούς μήνες.
Οι ανεμιστήρες ανακυκλοφορίας χρησιμοποιούνται επίσης σε συνεργασία με το σύστημα παροχής διοξειδίου του άνθρακα (CO2), για την ομοιόμορφη κατανομή του CO2 στο χώρο του θερμοκηπίου και την πλήρη εκμετάλλευση του από τα φυτά.
Ακόμα υποβοηθούν το σύστημα θέρμανσης για την αποφυγή δημιουργίας θερμών ή ψυχρών ζωνών εντός των θαλάμων του θερμοκηπίου.