Σύστημα Δροσισμού

 
Η υγρασία και η θερμοκρασία είναι δυο από τους σημαντικότερους παράγοντες που συμβάλουν στην σωστή ανάπτυξη και επιτυχία κάθε καλλιέργειας. Ακραίες τιμές της υγρασίας οδηγούν σε σημαντικά προβλήματα στη φυτεία.  Συνθήκες χαμηλής υγρασίας έχουν ως αποτέλεσμα την υπερβολική διαπνοή του φυτού, προκαλώντας ζημιά στην καλλιέργεια. Περιβάλλον με πολύ υψηλές τιμές υγρασίας καθιστά τα φυτά επιρρεπή σε μυκητιάσεις και ασθένειες. Συνεπώς ο σχεδιασμός συστημάτων δροσισμού καθίσταται απαραίτητος σε κάθε θερμοκηπιακή μονάδα. 
 
Σύστημα Δροσισμού Υγρής Παρειάς (Pad & Fan) 
 
Η χρήση του συστήματος Δροσισμού Υγρής Παρειάς είναι ιδιαιτέρα αποτελεσματική στις περιβαλλοντικές συνθήκες του Ελλαδικού χώρου, καθώς η απόδοση του συστήματος είναι συνάρτηση της σχετικής υγρασίας: χαμηλότερη σχετική υγρασία – μεγαλύτερος βαθμός απόδοσης. 
Στον Ελληνικό χώρο , που τους καλοκαιρινούς μήνες οι τιμές τις θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας είναι πολύ υψηλές και πολύ χαμηλές αντίστοιχα, καθιστώντας τες απαγορευτικές για καλλιέργεια, η κατασκευή  συστήματος Δροσισμού Υγρής Παρειάς είναι επιβεβλημένη για την ομαλή και αποτελεσματική συνέχιση της καλλιέργειας κατά το διάστημα αυτό.
Η δυνατότητα καλλιέργειας τους καλοκαιρινούς μήνες δίνει την ικανότητα στην θερμοκηπιακή μονάδα να ελαχιστοποιεί το διάστημα που θα παραμένει αδρανής και ταυτόχρονα να διατηρεί την παραγωγή της σε χρονικές περιόδους όπου η πλειοψηφία των μονάδων αδυνατεί να παράγει, παρέχοντάς της σημαντικά οικονομικά οφέλη.
 
Tο σύστημα δροσισμού υγρής παρειάς προσφέρει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:
 
Ύγρανση, δροσισμό και ομοιόμορφη κατανομή του αέρα στο θερμοκήπιο
Ελαχιστοποίηση των κινδύνων από ασθένειες- μυκητιάσεις
Αφύγρανση του χώρου του θερμοκηπίου με χρήση ανεμιστήρων μόνο
Ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης των φυτών - Ταχύτερο ρυθμό παραγωγής 
•       Βελτίωση  της ποιότητας των παραγόμενων προιόντων
Εξισορρόπηση των κλιματολογικών  συνθηκών υγρασίας και θερμοκρασίας, επιτυγχάνοντας
        ομοιόμορφες κατανομές και υψηλής ποιότητας καλλιέργειες.
 
Ένα ειδικά σχεδιασμένο σύστημα διανομής νερού διοχετεύει ομοιόμορφα το νερό σε μια ευρεία επιφάνεια ψύξης που ψύχει αντίστοιχα τον αέρα που την περιβάλλει.
Η επιφάνεια ψύξης είναι φτιαγμένη από ειδικά φύλα κυτταρίνης με αυλακώσεις, δεμένα μεταξύ τους, με ειδική επεξεργασία που εγγυάται τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους.
Στην απέναντι πλευρά εγκαθίστανται ανεμιστήρες που δημιουργούν μια ζώνη αρνητικής πίεσης μέσα στο θερμοκήπιο και αναγκάζουν τον αέρα να περάσει μέσα από τις επιφάνειες υγρής παρειάς, να ψύχεται και να εισέρχεται στον εσωτερικό χώρο του θερμοκηπίου με αυξημένα ποσοστά υγρασίας.
Το κεντρικό σύστημα Η/Υ ελέγχει και ρυθμίζει κάθε φορά τις αντλίες νερού και τους ανεμιστήρες που τίθενται σε λειτουργία με στόχο την ιδανική ανάπτυξη της καλλιέργειας.
 
Σύστημα Δροσισμού Τεχνητής Ομίχλης (FOG System – High pressure)
 
To σύστημα δροσισμού Τεχνητής Ομίχλης (FOG) , δημιουργεί ομίχλη με σταγονίδια μεγέθους 5 microns , τα οποία απορροφούνται εύκολα από τον θερμό αέρα του θερμοκηπίου, ελαττώνοντας την θερμοκρασία και αυξάνοντας  ταυτόχρονα την υγρασία του. 
Το σύστημα κατασκευάζεται από ανοξείδωτο αγωγό και ειδικά ακροφύσια, λειτουργεί σε πίεση 60-70 bar και τροφοδοτείται από αντλίες υψηλής πίεσης. Το σύστημα είναι εφοδιασμένο με υψηλής ποιότητας φίλτρα και ελέγχεται  από τον κεντρικό υπολογιστή ελέγχου κλίματος.
 
Σύστημα Υδρονέφωσης (Low pressure)
 
Το σύστημα υδρονέφωσης είναι χαμηλής πίεσης και αποτελή μια οικονομική λύση για  δροσισμό στο θερμοκήπιο , με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της υγρασίας. 
Εγκαθίσταται συνήθως στην κορυφή του θερμοκηπίου (κάτω από το ψαλίδι) , με σωληνώσεις PE στις οποίες τοποθετούνται ειδικά πλαστικά ακροφύσια που παράγουν σταγονίδια μεγέθους περίπου 100 microns. Το σύστημα λειτουργεί σε πίεση 4-6 bar στα ακροφύσια , ενώ ελέγχεται από ένα εξειδικευμένο controler, ο οποίος επιτρέπει την λειτουργία του συστήματος με πολύ σύντομους κύκλους, αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο το “βρέξιμο” των φυτών.