Φίλμ Εδαφοκάλυψης

Στην κατασκευή  υδροπονικής καλλιέργειας  χρησιμοποιούνται ειδικά υποστρώματα για την ανάπτυξη των φυτών. Έτσι όχι μόνο δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη του εδάφους , αλλά το ίδιο καλύπτεται ολοκληρωτικά, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιρροή του εξωτερικού περιβάλλοντος στο θερμοκήπιο όπως η εμφάνιση ασθενειών και εντόμων. Για την εδαφοκάλυψη του θερμοκηπίου χρησιμοποιείται ειδικό πανί , αφού πρώτα γίνει ακριβής ισοπέδωση του χώρου και δημιουργηθούν οι κατάλληλες κλήσεις.

Το φιλμ εδαφοκάλυψης είναι σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει πλήρης συσκότιση στο έδαφος , αποτρέποντας οποιοδήποτε φυτό να αναπτυχθεί κάτω από αυτό. Ακόμα  αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας και καλύτερη διάχυση του φωτός μέσα στο χώρο του θερμοκηπίου, επιτυγχάνονται μέσω του υφάσματος εδαφοκάλυψης , ενώ ταυτόχρονα είναι ανθεκτικό και στην UV ακτινοβολία.

Η GreenTech προμηθεύει και εγκαθιστά πολλούς διαφορετικούς τύπους φιλμ για την εδαφοκάλυψη της θερμοκηπιακής μονάδας , σε διαφορετικά μεγέθη  και πάχη ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε επένδυσης.