Υπόστρωμα Υδροπονίας

Οι δύο κύριοι τύποι υδροπονικής καλλιέργειας ονομάζονται solution culture και medium culture αντίστοιχα. Σε μια καλλιέργεια τύπου solution culture δεν χρησιμοποιείται ένα στερεό υπόστρωμα για τις ρίζες των φυτών, παρά μόνο θρεπτικό διάλυμα. Οι τρεις τύποι του solution culture είναι στατικής καλλιέργειας, συνεχής ροής και αεροπονίας.

Το medium culture χρησιμοποιεί ένα στέρεο υπόστρωμα για τις ρίζες και παίρνει το όνομά του από το υπόστρωμα που επιλέγεται κάθε φορά, όπως αμμώδες υπόστρωμα, πετρώδες υπόστρωμα ή υπόστρωμα πετροβάμβακα.

 
Τύποι υποστρώματος υδροπονίας
 
Διεθνώς χρησιμοποιούνται τρία είδη υποστρώματος: πετροβάμβακας (Rockwool) , περλίτης (Perlite) καιCoir (Cocosoil).

Η κατασκευή υδροπονικής καλλιέργειας σε υπόστρωμα πετροβάμβακα (Rockwool) προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στο θερμοκήπιο. Ο τρόπος παραγωγής του καθώς και τα υλικά που το αποτελούν διασφαλίζουν ένα καθαρό, ανόργανο και εύκολα ελεγχόμενο προϊόν. Ο καθορισμός των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων και ποσότητας νερού που χρειάζεται η φυτεία γίνεται πλέον με απόλυτα ελεγχόμενο τρόπο, ώστε να προκύπτουν τα βέλτιστα αποτελέσματα .

Η αποδοτική χρήση νερού και θρεπτικών στοιχείων επιτυγχάνει υψηλές παραγωγές ( kg/m2) και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος.

Η GreenTech , παρακολουθώντας την ανάπτυξη και τις εξελίξεις της τεχνολογίας στο χώρο των υποστρωμάτων υδροπονίας για θερμοκήπια, είναι σε θέση να προτείνει και να προμηθεύσει  το κατάλληλο υπόστρωμα για κάθε καλλιέργεια.