Υδροπονική Καλλιέργεια

Η υδροπονία είναι η πλέον τεχνολογικά εξελιγμένη μέθοδος καλλιέργειας  θερμοκηπιακών μονάδων, με αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο εξοπλισμού  και γνώσεων του καλλιεργητή. Οι υδροπονικές καλλιέργειες εξασφαλίζουν υψηλές στρεμματικές αποδόσεις  κατά τη λειτουργία του θερμοκηπίου , μείωση κόστους παραγωγής και ανταγωνιστικά προϊόντα υψηλής και σταθερής ποιότητας.

Η μέθοδος της υδροπονίας

Η ανάπτυξη των φυτών σε αδρανές υπόστρωμα μειώνει τον κίνδυνο ασθενειών καθώς και τη χρήση φυτοφαρμάκων στις καλλιέργειες του θερμοκηπίου . Χρησιμοποιώντας συστήματα υδροπονίας, δίνεται ακόμα η δυνατότητα ανακύκλωσης νερού και λιπασμάτων, αποτελώντας σημαντικό εργαλείο για τον παραγωγό στην μείωση των λειτουργικών εξόδων της θερμοκηπιακής μονάδας, συμβάλλοντας σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Η κατασκευή καλλιέργειας με υπόστρωμα υδροπονίας , βελτιστοποιεί το περιβάλλον του ριζικού συστήματος των φυτών , με αποτέλεσμα να αυξάνει τις παραγωγικές αποδόσεις και να βελτιώνει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων .

Η GreenTech είναι η πρώτη εταιρία που από το 1992 εισήγαγε στα ελληνικά θερμοκήπια την υδροπονική καλλιέργεια με τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και τεχνική υποστήριξη επιτυγχάνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο στην ποιότητα όσο και στην ποσότητα των παραγομένων προϊόντων .

Μια εταιρία με εμπειρία σε υδροπονικές καλλιέργειες

Στην μακρόχρονη διαδρομή ανάπτυξης των υδροπονικών καλλιεργειών, η GreenTech απέκτησε πολύ μεγάλη εμπειρία καθώς εγκατέστησε  πληθώρα υδροπονικών συστημάτων  σε θερμοκήπια σε όλο τον Ελληνικό χώρο, και κυρίως εξοπλισμούς υδροπονίας για καλλιέργεια ντομάτας. Αντιμετωπίστηκαν ιδιαιτερότητες κατασκευής , καλλιέργειας και γεωγραφικής θέσης, αναπτύχθηκαν μέθοδοι, εργαλεία  και διαδικασίες , ενώ αποκτήθηκε και το  απαραίτητο “Know how” για την επίλυση προβλημάτων τόσο σε τεχνικό όσο και σε καλλιεργητικό επίπεδο. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία, αποτέλεσε το κριτήριο επιλογής της GreenTech, στην εγκατάσταση υδροπονικών συστημάτων στις μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες  θερμοκηπιακές μονάδες που κατασκευάστηκαν τα τελευταία χρόνια στον Ελληνικό χώρο.

Η επιτυχημένη μακρόχρονη αυτή  πορεία καθιστά την GreenTech ως τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη σε επενδύσεις υδροπονικών καλλιεργειών.