Έγκριση Εγκατάστασης

Το πρώτο σκέλος της αδειοδοτικής διαδικασίας περιλαμβάνει τον αρχικό σχεδιασμό της μονάδας προς αδειοδότηση, τόσο στο κομμάτι της παραγωγικής, όσο και της μεταποιητικής μονάδας, καθώς και την καταγραφή και παρουσίαση των τεχνικών και περιβαλλοντικών απαιτήσεων.
 
Ο σχεδιασμός που απαιτείται να υλοποιηθεί, πρέπει να τεκμηριώνει την δυναμικότητα της παραγωγικής και μεταποιητικής μονάδας καθώς και να παρέχει όλες τις τεχνικές πληροφορίες, ως προς την επιλογή εξοπλισμού, δυναμικότητα και ισχύ μηχανημάτων, χρήση πρώτων και δευτερευουσών υλών, καθώς επίσης και να αναλύει όλες τις διαδικασίες της παραγωγής και μεταποίησης του προϊόντος.
 
Τα παραπάνω απαιτούν βαθιά γνώση τόσο των θερμοκηπιακών κατασκευών όσο και της καλλιεργητικής και μεταποιητικής διαδικασίας της φαρμακευτικής κάνναβης, καθώς οι πληροφορίες που κατατίθενται κατά την Έγκριση Εγκατάστασης, έχουν σε μεγάλο βαθμό δεσμευτικό χαρακτήρα ως προς την μονάδα προς υλοποίηση.
 
Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώνεται με την κατάθεση πλήρους φακέλου και χορήγηση της Έγκριση
άδειας Εγκατάστασης.