2014 - 0.5 Ηa - Α. Καραβούλιας

Τοποθεσία     :     Κυπαρισσία, Ελλάδα                    
Έκταση         :     5.000 m2
Καλλιέργεια   :     Τομάτα                         
Έτος             :     2014

Πρόκειται για πλαστική θερμοκηπιακή μονάδα ελληνικής κατασκευής της εταιρείας Ι. Διαμαντόπουλος Ο.Ε. έκτασης 5.000 m2. . Η Greentech ανέλαβε το σχεδιασμό , τη προμήθεια εξοπλισμού και την κατασκευή όλων των Η/Μ συστημάτων & της υδροπονίας.

Η μονάδα διαθέτει σύγχρονα συστήματα εξοπλισμού όπως θερμοκουρτίνες σκίασης & εξοικονόμησης ενέργειας , μηχάνημα αυτόματης άρδευσης- λίπανσης & σύστημα αυτόματου ελέγχου κλίματος της εταιρείας Senmatic ,  πλαστικά κανάλια υδροπονίας , μεταλλική δεξαμενή αποθήκευσης νερού και σύστημα δροσισμού ( pad & fan system) σύστημα θέρμανσης με αερολέβητες πυρηνόξυλου.

Η μονάδα τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούλιο του 2014 , με την πρώτη φύτευση να πραγματοποιείται σε υπόστρωμα πετροβάμβακα Grodan.