2010 - 1.0 Ηa - Hellenic Greenhouses

Τοποθεσία       :     Σάμος, Ελλάδα                   
Έκταση           :     10.000 m2
Καλλιέργεια    :     Τομάτα                        
Έτος                :     2010

Πρόκειται για υαλόφρακτη θερμοκηπιακή μονάδα 10 στρεμάτων, Ολλανδικής κατασκευής της εταιρίας Van der Hoeven που φιλοξενεί υδροπονική καλλιέργεια τομάτας, στο οποίο η GreenΤech ανέλαβε το σχεδιασμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση του συστήματος θερμοκουρτινών σκίασης και εξοικονόμησης ενέργειας και των δεξαμενών αποθήκευσης νερού άρδευσης.