2007 - 0.8 Ηa - Σ.Μαραγκός

Τοποθεσία      :     Ελλάδα                   
Έκταση           :     8.000 m2
Καλλιέργεια   :     Τομάτα                
Έτος               :     2007

Πρόκειται για θερμοκηπιακή μονάδα 8 στρεμμάτων υδροπονικής καλλιέργειας τομάτας, στο οποίο η GreenΤech ανέλαβε το σχεδιασμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση των παρακάτω συστημάτων :

  •     Σύστημα υδροπονίας
  •     Αρδευτικό σύστημα για υδροπονική καλλιέργεια
  •     Μηχάνημα αυτόματης άρδευσης - λίπανσης