2008 - 0.7 Ηa - Ν.Κουτσουκέλης

Τοποθεσία       :     Μυτιλήνη, Ελλάδα                    Έκταση           :     7.000 m2
Καλλιέργεια    :     Τομάτα                   
Έτος                :     2008

 Πρόκειται για θερμοκηπιακή μονάδα 7 στρεμμάτων υδροπονικής καλλιέργειας τομάτας, στο οποίο η GreenΤech ανέλαβε το σχεδιασμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση των παρακάτω συστημάτων :

  •     Σύστημα υδροπονίας
  •     Αρδευτικό σύστημα για υδροπονική καλλιέργεια
  •     Μηχάνημα αυτόματης άρδευσης - λίπανσης
  •     Αυτόματο σύστημα ελέγχου κλίματος μέσω κεντρικού Η/Υ
  •     Σύστημα δροσισμού τύπου τεχνητής ομίχλης