2006 - 0.7 Ηa - Γ.Γαλάτης

Τοποθεσία     :     Μαγούλα Αττικής, Ελλάδα                   
Έκταση          :     7.000 m2
Καλλιέργεια   :     Γλαστρικά Φυτά                   
Έτος               :     2006
 

Πρόκειται για θερμοκηπιακή μονάδα 7 στρεμμάτων καλλιέργειας γλαστρικών φυτών,  στο οποίο η GreenΤech ανέλαβε το σχεδιασμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση των παρακάτω συστημάτων:

  •     Αρδευτικό σύστημα για υδροπονική καλλιέργεια
  •     Μηχάνημα αυτόματης άρδευσης - λίπανσης
  •     Συστήματα αυτομάτου ελέγχου κλίματος μέσω κεντρικού Η/Υ