2006 - 0.8 Ηa - Π.Παπούλιας

Τοποθεσία      :     Γαργαλιάνοι, Ελλάδα                   
Έκταση          :     8.000 m2
Καλλιέργεια   :     Τομάτα                       
Έτος               :     2006

Πρόκειται για θερμοκηπιακή μονάδα 8 στρεμμάτων υδροπονικής καλλιέργειας τομάτας, στο οποίο η GreenΤech ανέλαβε το σχεδιασμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση των παρακάτω συστημάτων :

  •     Σύστημα υδροπονίας
  •     Αρδευτικό σύστημα για υδροπονική καλλιέργεια
  •     Μηχάνημα αυτόματης άρδευσης - λίπανσης
  •     Συστήματα αυτομάτου ελέγχου κλίματος μέσω κεντρικού Η/Υ
  •     Σύστημα διαχείρισης απορροών