2009 - 1.3 Ηa - Η.Πουτσελάς

Τοποθεσία       :     Λεωνίδιο, Ελλάδα                   
Έκταση           :     13.000 m2
Καλλιέργεια    :     Τομάτα         
Έτος                :     2006, 2007, 2009

Πρόκειται για θερμοκηπιακή μονάδα 13 στρεμάτων υδροπονικής καλλιέργειας τομάτας και αγγουριού,  στο οποίο η GreenΤech ανέλαβε το σχεδιασμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση των παρακάτω συστημάτων :

  •     Σύστημα υδροπονίας
  •     Αρδευτικό σύστημα για υδροπονική καλλιέργεια
  •     Μηχάνημα αυτόματης άρδευσης - λίπανσης
  •     Σύστημα αυτομάτου ελέγχου κλίματος μέσω H/Y