2007 - 2.0 Ηa - Ι.Σκορδυλάκης

Τοποθεσία     :     Φιλιατρά, Ελλάδα                    
Έκταση         :     20.000 m2
Καλλιέργεια   :     Τομάτα                     
Έτος             :     2007

Πρόκειται για θερμοκηπιακή μονάδα 20 στρεμάτων υδροπονικής καλλιέργειας τομάτας,  στο οποίο η Greentech ανέλαβε το σχεδιασμό , την προμήθεια και την εγκατάσταση των παρακάτω συστημάτων :

  • Σύστημα υδροπονίας 
  • Αρδευτικό σύστημα για υδροπονική καλλιέργεια
  • Μηχάνημα αυτόματης άρδευσης - λίπανσης 
  • Συστήματα αυτομάτου  ελέγχου κλίματος μέσω κεντρικού Η/Υ
  • Σύστημα ανεμιστήρων ανακυκλοφορίας