2013 - 8.0 ΜW - Wonderplant ΣΗΘΥΑ

Τοποθεσία     :     Δράμα, Ελλάδα                    
Έκταση         :     120.000 m2
Καλλιέργεια   :     Τομάτα                         
Έτος             :     2013
 
 
 
 
 
 
 

 

H εταιρία Wonderplant, μετά την κατασκευή της θερμοκηπιακής μονάδας 120 στρεμμάτων το 2010, προχώρησε στην υλοποίηση  μονάδας ΣΗΘΥΑ -  Συμπαραγωγής (CHP).
H επένδυση αυτή έγινε για την κάλυψη των θερμικών αναγκών της θερμοκηπιακής μονάδας αλλά και των αναγκών για διοξείδιο του άνθρακα (CO2), με την παράλληλη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και διοχέτευσής της στο δίκτυο της ΔΕΗ.
 
Το έργο περιλαμβάνει τέσσερις μηχανές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καύσης φυσικού αερίου, ισχύος δύο Megawatt (MW) η κάθε μία, συνολικής ισχύος 8 ΜW, σύστημα καθαρισμού των καυσαερίων και διοχέτευσης του διοξειδίου του άνθρακα στο θερμοκήπιο, σύστημα διοχέτευσης του θερμού νερού στο υπάρχον σύστημα θέρμανσης και σύστημα αυτόματου ελέγχου της εγκατάστασης σε επικοινωνία με το κεντρικό σύστημα αυτόματου ελέγχου της θερμοκηπιακής μονάδας. H σύνδεση με την θερμοκηπιακή μονάδα πραγματοποιήθηκε από τις εταιρίες Van Der Hoeven και GreenTech, η προμήθεια και εγκατάσταση των μηχανών έγινε από την εταιρία MWM και η ηλεκτρολογική εγκατάσταση έγινε από την εταιρία Ένεργον.
 
H
​ GreeenTech ανέλαβε και υλοποίησε το μέρος του έργου που περιλαμβάνει την ηλεκτρονική και ηλεκτρολογική σύνδεση ​με το υπάρχον σύστημα του θερμοκηπίου και την εγκατάσταση των ηλεκτρολογικών πινάκων και αισθητήρων για τον έλεγχο του συστήματος. Ακόμα ήταν υπεύθυνη για τον προγραμματισμό του κεντρικού συστήματος ελέγχου της θερμοκηπιακής μονάδας ώστε να συμπεριληφθεί ο έλεγχος των μηχανών, και να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία όλων των συστημάτων σε κάθε περίπτωση. 
Η πολυπλοκότητα του έργου αυτού έγκειται στην ύπαρξη πλέον, δύο συστημάτων παραγωγής θερμότητας και διοξειδίου του άνθρακα: αυτό των λεβήτων καύσης φυσικού αερίου που χρησιμοποιούνταν έως τώρα και αυτό των μηχανών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η εγκατάσταση έπρεπε να δίνει την δυνατότητα χρήσης και των δύο συστημάτων. Ωστόσο η επιλογή του κατάλληλου συστήματος γίνεται από το κεντρικό σύστημα ελέγχου με βάση τα δεδομένα και με γνώμονα την επίτευξη των βέλτιστων δυνατών αποτελεσμάτων σε εξοικονόμηση ενέργειας, καλλιεργητικά οφέλη και οικονομικά κέρδη.

Η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε μέσω του έργου αυτού καθιστά την GreenTech ως την μοναδική Ελληνική εταιρία με την εμπειρία να εκπονήσει την μελέτη και το σχεδιασμό αλλά και να εγκαταστήσει με επιτυχία μονάδες Συμπαραγωγής - CHP σε θερμοκηπιακές μονάδες.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.