Συστήματα Παρακολούθησης

Η GreenTech διαθέτει  συστήματα παρακολούθησης για  θερμοκηπιακές μονάδες , απαραίτητα τόσο για την ασφάλεια την ασφάλεια της μονάδας όσο και για την παρακολούθηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. 

Στα συστήματα ασφαλείας χρησιμοποιούνται κυρίως κάμερες παρακολούθησης με δυνατότητα νυχτερινής και υπέρυθρης λήψης,  κάμερες PTZ  με δυνατότητα απομακρυσμένου  ελέγχου, προβολείς με ανιχνευτές κίνησης και δέσμες laser για τον έλεγχο του περιβάλλοντα χώρου. Τα σήματα εικόνας και ελέγχου συγκεντρώνονται σε μια κεντρική συσκευή λήψης και καταγράφονται συνεχώς ώστε να διατηρείται αρχείο. Στη συνέχεια μεταδίδονται από οθόνες στον αντίστοιχο χώρο του θερμοκηπίου, ή μπορούν να μεταφερθούν σε απομακρυσμένη συσκευή μέσω του διαδυκτίου ή ακόμα και να αποσταλλούν  σε κέντρο λήψης σημάτων αν αυτο είναι επιθυμητό. Έτσι διασφαλίζονται οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός της θερμοκηπιακής μονάδας από εξωτερικούς κινδύνους. 
Οι κάμερες PTZ χρησιμοποιούνται και στο εσωτερικό της μονάδας. Συνδέονται φυσικά με το σύστημα ασφαλείας αλλά χρησιμοποιούνται κυρίως για τον έλεγχο του προσωπικού και την πορεία των εργασιών, συνήθως όταν πρόκειται για μεγάλες μονάδες.