Συστήματα Ηχητικών Συναγερμών

Συστήματα σειρήνων χρησιμοποιούνται ευρέως στις θερμοκηπιακές μονάδες, για την άμεση ενημέρωση και χειρισμό μη επιθυμητών καταστάσεων. Σειρήνες χρησιμοποιούνται σε όλους ηλεκτρολογικούς πίνακες για τον προσδιορισμό προβλημάτων στα τροφοδοτούμενα συστήματα. Ακόμα χρησιμοποιούνται σε όλες τις δεξαμενές για τη διασφάλιση της ελάχιστη και μέγιστης στάθμης  νερού αλλά και σε άλλα κομβικά σημεία όπως κοντά σε αυτόματες και χειροκίνητες πόρτες που απομονώνουν τον κάθε θάλαμο. 
Φυσικά σειρήνες χρησιμοποιούνται σε όλους τους κύριους χώρους, σε συνεργασία με το σύστημα διαχείρισης συναγερμών, για την άμεση διαχείριση προβλημάτων.