Ηχητική Εγκατάσταση

Πολύ χρήσιμη σε θερμοκηπιακές μονάδες είναι η χρήση ηχητικής εγκατάστασης. Ειδικότερα σε μεγάλες μονάδες βοηθά σημαντικά στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό με σύστημα καμερών PTZ. O παραγωγός , βρισκόμενος σε ένα κεντρικό σημείο,μπορεί να ελέγχει και να κατευθύνει  το προσωπικό συνεχώς, ανάλογα με τις απαιτήσεις της φυτείας. Ακόμα ενημερώνεται εύκολα το κατάλληλο προσωπικό σε περιπτώσεις συναγερμών.