Προώθηση Συναγερμών

Το σύστημα διαχείρισης συναγερμών συνδυάζεται συνήθως με ένα σύστημα προώθησης συναγερμών. Έτσι εξασφαλίζεται η ενημέρωση του κατάλληλου προσωπικού, αμέσως μόλις εμφανιστεί ένας συναγερμός, ακόμα και στην διάρκεια της νύχτας ή  όταν ο κεντρικός υπολογιστής δεν παρακολουθείται.

Στο σύστημα προώθησης συναγερμών, ορίζεται ο τρόπος ενημέρωσης των αντιστοίχων προσώπων, είτε μέσω γραπτών μηνυμάτων, κλήσεων σε κινητό τηλέφωνο ή email είτε ενεργοποιώντας κάποιο εξωτερικό σύστημα ειδοποίησης  ή σύστημα σειρήνων.