Σύστημα Διαχείρισης Συναγερμών

Η σωστή λειτουργία της θερμοκηπιακής μονάδας και ανάπτυξη της φυτείας βασίζεται στην συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού και των συστημάτων. Οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί θα πρέπει να ενημερώνεται ο παραγωγός το συντομότερο δυνατό για την άμεση επίλυση του.

Την λειτουργία αυτή χειρίζεται ο κεντρικός υπολογιστής ελέγχου κλίματος με το Σύστημα Διαχείρισης Συναγερμών που διαθέτει. Το σύστημα ελέγχει συνεχώς τα δεδομένα που λαμβάνει από τους αισθητήρες και τα ελεγχόμενα συστήματα και αν εντοπίσει αποκλίσεις ενημερώνει τον παραγωγό για την κατάσταση.
Το σύστημα διαχείρισης συναγερμών λαμβάνει, επεξεργάζεται και εμφανίζει μια σειρά από συναγερμούς, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που οι  κλιματολογικές συνθήκες αποκλίνουν από τις επιθυμητές ή το  θρεπτικό διάλυμα αποκλίνει από την επιθυμητή συνταγή ή παρουσιάζονται  προβλήματα στον εξοπλισμό ελέγχου κλίματος, ή βλάβες στους αισθητήρες, προβλήματα στα μηχανήματα άρδευσης λίπανσης κ.α. .
Ακόμα όλοι οι συναγερμοί που εμφανίζονται, αποθηκεύονται σε ένα  αρχείο log ώστε να διατηρείται πλήρες ιστορικό .