Διαχείριση Εσωτερικών Μεταφορών

 H GreenTech προμηθεύει όλα τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να ελαχιστοποιήσει τον χρόνο που απαιτείται για τις εσωτερικές μεταφορές βοηθώντας το εργατικό δυναμικό να βελτιώσει την αποδοτικότητα του.

Kαρότσια
 
Όλα τα καρότσια που χρησιμοποιούνται στη θερμοκηπιακή μονάδα είναι σχεδιασμένα ώστε να κινούνται και στους διαδρόμους αλλά και πάνω στις σωλήνες-ράγες του συστήματος θέρμανσης, κατά μήκος των γραμμών της καλλιέργειας. Η GreenTech είναι σε θέση να προμηθεύσει διάφορους  τύπους καροτσιών για την διαχείριση διαφόρων εργασιών που αφορούν καλλιέργεια.

Kαρότσια Συλλογής
 
Για την συλλογή των προϊόντων χρησιμοποιούνται καρότσια μεταφοράς των  καρπών, καρότσια μετακίνησης  χαρτοκιβωτίων και καθίσματα ραγών για την διευκόλυνση του προσωπικού στην συλλογή καρπών σε καλλιέργειες τομάτας, πιπεριάς και ανθέων.
  
 Ανυψωτικά Μηχανήματα 
 
Απαραίτητα σε σύγχρονες μονάδες είναι τα Ανυψωτικά ηλεκτρικά μηχανήματα. Όπως και τα καρότσια συλλογής , κινούνται επίσης επάνω στις ράγες και ανάμεσα στις γραμμές φύτευσης και χρησιμοποιούνται εκτενώς σε μια σειρά εργασιών. Δίνουν την δυνατότητα στο προσωπικό να εργάζεται στα υψηλά τμήματα της φυτείας, αποτελεσματικά και χωρίς κίνδυνο, σε εργασίας συλλογής και φροντίδας της καλλιέργειας. Τα ανυψωτικά μηχανήματα παράλληλα επιτρέπουν την πρόσβαση σε όλα τα τμήματα του θερμοκηπίου, για εργασίες συντήρησης ή επισκευής εξοπλισμού.
  
Ψεκαστικά Μηχανήματα

Σημαντικό πλεονέκτημα που προσδίδει το δίκτυο των  σωληνώσεων-ραγών του συστήματος  θέρμανσης είναι η δυνατότητα κίνησης τωνψεκαστικών μηχανημάτων επάνω στις ράγες. Με τη χρήση των μηχανημάτων αυτών και την πρόσβαση τους σε κάθε μέρος της καλλιέργειας επιτυγχάνεται ο ομοιόμορφος ψεκασμός ολόκληρης  της καλλιέργειας και ταυτόχρονα το προσωπικού προστατεύεται από την εκτεταμένη έκθεσή του  σε βλαβερές ουσίες. 
Στις ποιο σύγχρονες μονάδες χρησιμοποιούνται ρομποτικά αυτόματα ψεκαστικά μηχανήματα τα οποία κινούνται αυτόνομα, χωρίς κανένα έλεγχο, μέσα στη μονάδα και ψεκάζουν την φυτεία γραμμή προς γραμμή.
 
Ηλεκτρικά Τρόλλεϋ 
 
Μεγάλη εφαρμογή, ειδικότερα σε μεγάλες μονάδες, έχουν τα Ηλεκτρικά Τρόλεϋ. Χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν τα καρότσια συλλογής γρήγορα και αποτελεσματικά μέσα στους χώρους του θερμοκηπίου. Κινούνται αθόρυβα, είναι ευκίνητα λόγο του μικρού μεγέθους τους και καθίστανται αναγκαία σε μονάδες που οι αποστάσεις και ο όγκος παραγωγής είναι μεγάλος.
 
Αυτοματοποιημένες Γραμμές Μεταφοράς 

Η GreenTech έχει την εμπειρία σχεδιασμού και υλοποίησης πλήρους αυτοματοποιημένων γραμμών μεταφοράς μέσα στους χώρους του θερμοκηπίου. Η γραμμές αυτές περιλαμβάνουν ένα επιδαπέδιο σύστημα κίνησης κατά μήκος όλων των διαδρόμων της μονάδας και ειδικά μη-επανδρωμένα καρότσια που κινούνται πάνω στις γραμμές, μεταφέροντας προϊόντα ή υλικά σε όλους τους χώρους του θερμοκηπίου. Ανάλογα με τον τύπο της καλλιέργειας, την ποσότητα της παραγωγής και το μέγεθος της θερμοκηπιακής μονάδας, επιλέγονται κατάλληλα, ο τύπος των γραμμών μεταφοράς και το πλήθος των καροτσιών που θα χρησιμοποιηθούν.