Επεξεργασία Συγκομιδής

 H GreenTech είναι σε θέση να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και συστημάτων για την επεξεργασία διαλογή, καταγραφή και επεξεργασία των προϊόντων σε θερμοκηπιακές μονάδες.

Έχουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία να εγκαταστήσουμε σε κάθε μονάδα τον εξοπλισμό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της, μετατρέποντας τον χώρο εργασίας της, σε ένα σύγχρονο και πλήρες εξοπλισμένο συσκευαστήριο, πληρώντας όλους τους κανονισμούς υγιεινής, ασφαλείας και ποιότητας με βάση τα διεθνή πρότυπα.

 Mηχανές Διαλογής Προϊόντων
 
Ανάλογα με το προϊόν, έχουμε την δυνατότητα να προμηθεύσουμε μηχανές διαλογής σε μια σειρά από μοντέλα, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις και τον όγκο της παραγωγής, για το καλύτερο ποιοτικό και ποσοτικό αποτέλεσμα στην διαλογή και επεξεργασία των προϊόντων.
 
Συστήματα Καταγραφής
 
Πολύ χρήσιμο για την ακριβή εποπτεία της ποσότητας και ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων είναι η χρήση Συστημάτων Καταγραφής των προϊόντων που περνούν  από  τις μηχανές διαλογής. Τα συστήματα αυτά μπορούν είτε να λειτουργούν αυτόνομα, πάνω στις μηχανές διαλογής, τροφοδοτώντας τον παραγωγό απευθείας με τα στοιχεία, είτε να συνεργάζονται με το Σύστημα Ανάλυσης Πληροφοριών της επιχείρησης.  
  
Mηχανές Συσκευασίας
 
H GreenTech έχει την δυνατότητα να προμηθεύσει και να εγκαταστήσει Μηχανές Συσκευασίας σε διάφορα μεγέθη και επίπεδα αυτοματοποίησης ανάλογα με τον όγκο των παραγόμενων αγαθών αλλά και τις ιδιαιτέρες απαιτήσεις της κάθε μονάδας, από απλές χειροκίνητες μηχανές συσκευασίας εώς πλήρως αυτοματοποιημένες ρομποτικές μονάδες.