Ανακύκλωση Θρεπτικού Διαλύματος

 Ένα μεγάλο πλεονέκτημα που διαθέτουν οι υδροπονικές καλλιέργειες  έναντι των συμβατικών, είναι η δυνατότητα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης νερού και θρεπτικών διαλυμάτων. Το νερό συλλέγεται μέσα από  ειδικά διαμορφωμένα κανάλια, διοχετεύεται σε ειδική μονάδα – φίλτρο UV,  αποστειρώνεται μέσω υπεριώδους ακτινοβολίας και αποθηκεύεται με σκοπό να εμπλουτιστεί εκ νέου με θρεπτικά διαλύματα και να επαναχρησιμοποιηθεί για την άρδευση της φυτείας. 

Ο υπολογιστής του μηχανήματος άρδευσης – λίπανσης πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία ανακύκλωσης ώστε να ελέγχεται με ακρίβεια η σχέση (ποσοστό) ανακυκλούμενου διαλύματος και φρέσκου νερού που αναμιγνύονται.
Τα οφέλη της ανακύκλωσης  του νερού για την προστασία του περιβάλλοντος και την διασφάλιση των φυσικών πόρων είναι πραγματικά αξιόλογα και ταυτόχρονα έχουμε σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα για τη μονάδα. Η χρήση του συστήματος ανακύκλωσης θρεπτικού διαλύματος παρουσιάζει  εξοικονόμηση φρέσκου νερού σε ποσοστό 30%  και λιπασμάτων της τάξεως του 40%.