Λογισμικό Εξοικονόμησης Ενέργειας

Η ύπαρξη σωστών κλιματολογικών συνθηκών για την βέλτιστη παραγωγή και ανάπτυξη της καλλιέργειας, προϋποθέτει την ταυτόχρονη λειτουργία πολλών συστημάτων. Κάθε σύστημα καθορίζει μια ή περισσότερες από τις κλιματολογικές παραμέτρους, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία, η ηλιακή ακτινοβολία και το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και ελέγχεται από τον κεντρικό υπολογιστή ελέγχου κλίματος. Έτσι κάθε κλιματολογικός στόχος μπορεί να επιτευχθεί με περισσότερους από ένα τρόπους, συνδυάζοντας διαφορετικά την λειτουργία αυτών των συστημάτων. Ποιος είναι όμως ο βέλτιστος συνδυασμός αυτών ώστε να επιτυγχάνεται ο εκάστοτε στόχος με το μικρότερο δυνατό κόστος ή ενεργειακές απώλειες;

Eξοικονόμηση ενέργειας για μια βιώσιμη επένδυση 

Την ικανότητα καθορισμού της βέλτιστης χρήσης των συστημάτων ελέγχου κλίματος έχει το Λογισμικό Εξοικονόμησης Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους που συνθέτουν  το κόστος χρήσης κάθε συστήματος και ενεργώντας παράλληλα με τον κεντρικό υπολογιστή ελέγχου κλίματος, ο παραγωγός μέσω του λογισμικού αυτού  μπορεί να μειώσει σημαντικά της ενεργειακές καταναλώσεις, μέρος των λειτουργικών εξόδων της μονάδας, συμβάλλοντας στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας της θερμοκηπιακής μονάδας.
Το Λογισμικό Εξοικονόμησης Ενέργειας λειτουργεί παράλληλα με τον υπολογιστή ελέγχου κλίματος, παρέχοντας στον παραγωγό ένα πλήρες αξιόπιστο εργαλείο, συμβατό με όλα τα συστήματα που χρησιμοποιούνται στις σύγχρονες θερμοκηπιακές μονάδες.