Αποθήκευση Νερού

Η εξεύρεση ενός  ασφαλούς και αποδοτικού τρόπου αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων νερού είναι  ένα ζήτημα  που απαιτεί μεγάλη προσοχή στην κατασκευή μιας θερμοκηπιακής μονάδας. Η εξοικονόμηση χώρου  και ο έλεγχος της ποιότητας του αποθηκευμένου νερού  είναι καθοριστικοί παράγοντες για το σχεδιασμό και την λειτουργία της μονάδας.

Η GreenTech  προσφέρει ένα μεγάλο φάσμα μεταλλικών δεξαμενών αποθήκευσης νερού με χωρητικότητες από 5 έως 1500 m3. Κατασκευάζονται από γαλβανισμένες κυματοειδές πλάκες με αντιδιαβρωτική επικάλυψη και είναι εξοπλισμένες με υδροστεγή μεμβράνη.

Οι δεξαμενές που προσφέρουμε εξασφαλίζουν άριστη ποιότητα, αντέχουν στο χρόνο και εγκαθίστανται με μεγάλη ευκολία. Γαλβανισμένες πλάκες υψηλής αντοχής, μεμβράνη προστασίας ειδικά σχεδιασμένη για αγροτικές  εφαρμογές και ειδικό σκέπαστρο  με υψηλή αντοχή σε ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες όπως η υπερβολική ζέστη, το κρύο και η έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία UV, αποτελούν απόδειξη της δέσμευσής μας για υψηλή ποιότητα .

 Οι δεξαμενές μπορούν να καλυφθούν με τρία είδη σκέπαστρου:
 
Σκέπαστρο υπό τάση - καλύπτει το άνω μέρος της δεξαμενής και προστατεύει το περιεχόμενο από την σκόνη και την ηλιακή ακτινοβολία.
Σκέπαστρο επίπλευσης (Floating Cover) -  το κάλυμμα διαθέτει τις ακριβείς εσωτερικές διαστάσεις της δεξαμενής και επιπλέει στην επιφάνεια της ανεξάρτητα από τη εκάστοτε στάθμη της.
Σκέπαστρο πλήρης στεγανότητας – εφαρμόζει στα άκρα της δεξαμενής και  επιπλέει στην επιφάνεια της. Εφόσον διαθέτει  μεγαλύτερο μεγέθος  από το εμβαδό της δεξαμενής, μπορεί να ακολουθεί τις αυξομειώσεις της στάθμης, διασφαλίζοντας συγχρόνως πλήρη στεγανότητα .
 
Συλλέκτες Βρόχινου Νερού - Λιμνοδεξαμενές 
 
Σε περιοχές που η διαθεσιμότητα μεγάλων ποσοτήτων νερού άρδευσης είναι περιορισμένη ή το κόστος είναι μεγάλο, χρησιμοποιούνται συλλέκτες βρόχινου νερού, οι οποίοι τροφοδοτούνται με το νερό που συλλέγεται από την οροφή των θερμοκηπίων, μέσω του δικτύου συλλογής ομβρίων. 
Η ποιότητα του βρόχινου  νερού είναι άριστη για την άρδευση θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Δεν περιέχει άλατα και διαθέτει πολύ χαμηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα  (EC).  
Η κατασκευή ενός συλλέκτη βρόχινου νερού - λιμνοδεξαμενής απαιτεί την δημιουργία ειδικά διαμορφωμένου σκάμματος   και την κάλυψη του με υδροστεγή μεμβράνη. Η  έκταση  της  προστατευτικής μεμβράνης  αλλά και  η  χωρητικότητα μιας τέτοιας  λιμνοδεξαμενής υπολογίζονται  συναρτήσει της έκτασης του θερμοκηπίου και των αναγκών του.
 
Δεξαμενές Προθέρμανσης Νερού Αρδευσης 
 
Κατά τους χειμερινούς μήνες,όταν η θερμοκρασία του αποθηκευμένου νερού στις εξωτερικές δεξαμενές πέφτει κάτω από τους  10 oC , απαιτείται η χρήση μια δεξαμενής προθέρμανσης νερού. Η άρδευση με νερό θερμοκρασίας χαμηλότερης των 10 oC προκαλεί μεγάλο στρες στα φυτά και μειώνει σημαντικά την ανάπτυξη και την παραγωγή  τους. Έτσι χρησιμοποιείται μια δεξαμενή προθέρμανσης νερού πριν την διοχέτευση του στο σύστημα άρδευσης. 
Το σύστημα αποτελείται από ένα εναλάκτη θερμότητας και τον αντίστοιχο κυκλοφορητή, που συνδέονται στο σύστημα θέρμανσης, εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη θερμότητα που χρειάζεται για την προθέρμανση του νερού άρδευσης. Ειδικό σύστημα αυτοματισμού εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του συστήματος.
Γίνεται λεπτομερής μελέτη για την χωρητικότητα και τις θερμικές απώλειες  της δεξαμενής αυτής και τα στοιχεία αυτά  προσμετρούνται στις θερμικές ανάγκες που πρέπει να καλύπτει το σύστημα θέρμανσης, όπου και τροφοδοτεί την δεξαμενή προθέρμανσης.
 
Δεξαμενές Αποθήκευσης Θερμού Νερού (Ηeat Storage Tanks)
 
Το σύστημα θέρμανσης θα πρέπει να είναι καταρχάς ικανό να καλύψει τις θερμικές ανάγκες της θερμοκηπιακής μονάδας ακόμα και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες. Θα πρέπει ακόμα να είναι αποδοτικό ως προς την κατανάλωση καύσιμης ύλης, ειδικά σε περιπτώσεις που δεν χρησιμοποιείται βιομάζα ή εναλλακτικές μορφές ενέργειας. 
Η επίτευξη των δύο αυτών απαιτήσεων γίνεται με τη χρήση της Δεξαμενής Αποθήκευσης Ζεστού Νερού ( Heat Storage Tank). Η δεξαμενή αυτή αποθηκεύει μεγάλους όγκους ζεστού νερού σε στρώματα, τροφοδοτείται απευθείας από τους λέβητες/καυστήρες του συστήματος θέρμανσης και διοχετεύει την κατάλληλη ποσότητα ζεστού νερού στο σύστημα σωληνώσεων θέρμανσης μέσα στους θαλάμους της μονάδας. 
Βασικό πλεονέκτημα της χρήσης της δεξαμενής αποθήκευσης ζεστού νερού είναι ότι παρέχει την δυνατότητα στο σύστημα  θέρμανσης να λειτουργεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπου μπορεί να μην απαιτείται θέρμανση της μονάδας αλλά απαιτείται παροχή διοξειδίου του άνθρακα (CO2), παράγωγο της καύσης κατά την λειτουργία της θέρμανσης. Το ζεστό νερό που έχει αποθηκευτεί στην δεξαμενή χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της νύχτας για την θέρμανση του θερμοκηπίου.
Το στοιχείο που καθιστά το σύστημα αυτό τόσο ικανό και αποδοτικό, είναι η δυνατότητα που δίνει στους λέβητες/καυστήρες να λειτουργούν σχεδόν συνεχώς, αλλά σε ήπια λειτουργία, βελτιώνοντας έτσι την απόδοσή τους σε πολύ μεγάλο βαθμό.