Ανακύκλωση Θρεπτ. Διαλύματος

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα που διαθέτουν οι υδροπονικές καλλιέργειες  έναντι των συμβατικών, είναι η δυνατότητα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης νερού και θρεπτικών διαλυμάτων.
Το νερό συλλέγεται μέσα από  ειδικά διαμορφωμένα κανάλια, διοχετεύεται σε ειδική μονάδα με φίλτρο UV, αποστειρώνεται μέσω υπεριώδους ακτινοβολίας και αποθηκεύεται με σκοπό να εμπλουτιστεί εκ νέου με θρεπτικά διαλύματα και να επαναχρησιμοποιηθεί για την άρδευση της καλλιέργειας. 
Ο υπολογιστής του μηχανήματος άρδευσης–λίπανσης πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία ανακύκλωσης ώστε να ελέγχεται με ακρίβεια η σχέση (ποσοστό) του  ανακυκλούμενου θρεπτικού  διαλύματος και του φρέσκου νερού που αναμιγνύονται.
 
Εξοικονόμηση Νερού - Λιπασμάτων
 
Τα οφέλη της ανακύκλωσης  του νερού για την προστασία του περιβάλλοντος και την διασφάλιση των φυσικών πόρων είναι πραγματικά αξιόλογα και ταυτόχρονα έχουμε σημαντικά οικονομικά οφέλη στην διαχείριση της μονάδας. Με την χρήση του συστήματος ανακύκλωσης θρεπτικού διαλύματος γίνεται εξοικονόμηση φρέσκου νερού σε ποσοστό 30%  και λιπασμάτων της τάξεως του 40%.