Ασφάλεια & Ποιότητα

Στην GreenTech πιστεύουμε στην παραγωγή υγιεινών και θρεπτικών αγροτικών προϊόντων, πιστοποιημένων και ανταγωνιστικών, που  υποστηρίζονται από σύγχρονες καλλιεργητικές μεθόδους όπως είναι η υδροπονία. Τα προϊόντα αυτά είναι κατάλληλα για εξαγωγές σε παγκόσμιες αγορές, εξέλιξη που δημιουργεί νέα δεδομένα για την θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη παραγωγής της τροφής. 

Ως εταιρία δίνουμε μεγάλη έμφαση τόσο στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας  και στην προστασία του περιβάλλοντος κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου όσο και στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.  Παράμετροι όπως ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση του έργου από το έμπειρο προσωπικό μας αλλά και εξειδικευμένους  συνεργάτες, συνθέτουν ένα υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα. Όλα τα συστήματα που εγκαθιστούμε  είναι σχεδιασμένα ώστε να λειτουργούν  άριστα και με απόλυτη ασφάλεια. Το προσωπικό μας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο ώστε να γνωρίζει όλους τους κανόνες ασφαλείας που απαιτούν οι θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις.
Επιπλέον, όλα τα προϊόντα και συστήματα που εγκαθιστούμε διαθέτουν έγκυρα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας με βάση τα διεθνή πρότυπα.