Η νέα μονάδα της Wonderplant σε πλήρη παραγωγή

Μετά την ολοκλήρωση της νέας μονάδας της Wonderplant στη Δράμα η φυτεία βρίσκεται σε πλήρη παραγωγή.