Φαρμακευτική Κάνναβη

Στα πλαίσια της ανάπτυξης του ιδιαίτερου τομέα καλλιέργειας φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα, η GreenΤech εξιδεικεύεται στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση αυτών των έργων. Διαθέτοντας ιδιαίτερες επαφές με διεθνείς επιχειρήσεις που ασχολούνται αρκετά χρόνια με τη συγκεκριμένη καλλιέργεια, η εταιρία μας έχει ήδη προχωρήσει στη δημιουργία ενός βέλτιστου μοντέλου σχεδιασμού τέτοιων μονάδων για τον ελληνικό χώρο.

Η φαρμακευτική κάνναβη καλλιεργείται σε μια ποικιλία υποστρωμμάτων σε συνδυασμό με υδροπονικά συστήματα όπως growing gutters, NFT, growing tables κ.τ.λ. Προτείνονται συστήματα δημιουργίας και ελέγχου των κλιματικών συνθηκών στη θερμοκηπιακή μονάδα που εξασφαλίζουν την βέλτιστη ανάπτυξη των φυτών, σε συνδυασμό με τα συστήματα διαχείρισης άρδευσης και θρεπτικών διαλυμμάτων. Σε στενή συνεργασία με τους καλλιεργητές εξασφαλίζεται η επιλογή των βέλτιστων λύσεων (custom made) για το εκάστοτε έργο. Iδιαίτερη σημασία δίνεται στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υγιεινής κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας, έτσι ώστε το παραγόμενο προιόν να είναι απαλαγμένο από φυτοφάρμακα, μύκητες και βακτήρια.

Η GreenTech με την εμπειρία των 25 χρόνων στον τομέα των θερμοκηπιακών μονάδων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και επενδύοντας στις νέες τεχνολογίες, αποτελεί την καλύτερη λύση στο νέο αυτό τομέα της καλλιέργειας φαρμακευτικής κάνναβης στον ελληνικό χώρο.