Ολοκλήρωση επέκτασης Wonderplant

Στο τέλος του 2018 ολοκληρώθηκε το έργο επέκτασης των 4.0 Ηa της Wonderplant, στη Δράμα. Είναι ένα “ state of the artproject για υδροπονική καλλιέργεια τομάτας. Η Greentech ανέλαβε τον σχεδιασμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση του συνόλου του Η/Μ εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου του αυτόματου ελέγχου και των “ fit-outworks.