Εγκατάσταση λιμνοδεξαμενής στη θερμοκηπιακή μονάδα Wonderplant

Την άνοιξη του 2018 η εταιρία Greentech εγκατέστησε λιμνοδεξαμενή χωρητικότητας 6.000 m3 στη θερμοκηπιακή μονάδα Wonderplant στη Δράμα.To έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Wonderplant και τον πολιτικό μηχανικό Αυξέντη Σερταρίδη.