Η τάση για διαφοροποίηση των σύγχρονων θερμοκηπιακών μονάδων από τον αγροτικό τομέα, και η ένταξή τους στον βιομηχανικό, έχει αυξήσει κατά πολύ τις απαιτήσεις, τόσο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση τέτοιων έργων, όσο και στην λειτουργία και διαχείρισή τους. Ο λεπτομερής σχεδιασμός οφείλει να διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα της επένδυσης και η υλοποίηση να ακολουθεί βιομηχανικά πρότυπα, με γνώμονα την αποδοτικότητα, την ποιότητα του παραγόμενου έργου και την τήρηση ενός αυστηρού χρονοδιαγράμματος.
Mετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, η  επιχείρηση θα πρέπει να αποκτήσει το απαιτούμενο Κnow-How για την βέλτιστη λειτουργία της βιομηχανικής πλέον μονάδας και την αποφυγή δυσμενών συνεπειών, ειδικά στα πρώτα στάδια της λειτουργίας της.
 
Είναι ελάχιστες οι εταιρίες στον τομέα των θερμοκηπιακών επενδύσεων στην Ελλάδα, που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν μια τέτοια επένδυση, από το σχεδιασμό μέχρι και την πλήρη παραγωγική λειτουργία της.
 
Η GreenTech είναι μια από αυτές. Από το 1992  σχεδιάζουμε, υλοποιούμε και υποστηρίζουμε έργα υψηλών προδιαγραφών, με εξειδίκευση στις υδροπονικές καλλιέργειες. Η  εμπειρία και η  τεχνογνωσία που αποκτήθηκε μέσα από τη στενή συνεργασία μας με τις πλέον γνωστές  ευρωπαϊκές εταιρίες του χώρου, καθιστά την Greentech ως τον πλέον  αξιόπιστο συνεργάτη στην  κατασκευή σύγχρονων θερμοκηπιακών μονάδων και "Turn-Key" projects.
.

Latest News