Επίβλεψη Έργου

Bρισκόμαστε δίπλα σας σε κάθε εφαρμογή

Είτε πρόκειται για ένα έργο "Turn-Key", είτε για την εγκατάσταση μιας σειράς από συστήματα, είτε για την επίβλεψη ενός έργου, έχουμε την εμπειρία και τεχνογνωσία να ανταποκριθούμε σε κάθε είδους εφαρμογή στον χώρο των θερμοκηπίων. 

Διαθέτοντας την απαιτούμενη εμπειρία διεκπεραίωσης μεγάλων και πολύπλοκων έργων αλλά και την εξειδικευμένη γνώση σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε συστήματος σε μια θερμοκηπιακή μονάδα, μπορούμε να αναλάβουμε με αξιοπιστία την επίβλεψη στην κατασκευή της θερμοκηπιακής επένδυσής σας. Μέσω των επιβλεπόντων Μηχανικών μας, προσφέρουμε τις απαιτούμενες γνώσεις, στις κρίσιμες επιλογές και τον σχεδιασμό, αλλά και στην προμήθεια υλικών, την οργάνωση και τέλος την κατασκευή της μονάδας.
Διασφαλίζεται έτσι η ορθή κατασκευή και εγκατάσταση του εξοπλισμού, η ελαχιστοποίηση των κινδύνων, η μείωση του εργατικού κόστους και η ολοκλήρωση του έργου στον προβλεπόμενο χρόνο.

Επίβλεψη υψηλών προδιαγραφών

Η GreenTech είναι Ελληνική εταιρία που προσφέρει υπηρεσίες επίβλεψης έργων υψηλών προδιαγραφών σε αξιόπιστες διεθνείς εταιρίες κατασκευής θερμοκηπίων.
Έχουμε ολοκληρώσει έργα προσφέροντας υπηρεσίες επίβλεψης, με πλήρη επιτυχία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Το γεγονός αυτό, μας έχει αναδείξει ως τους πλέον έμπειρους και ικανούς συνεργάτες για την ανάθεση της επίβλεψης κατασκευής θερμοκηπιακών μονάδων.