Εγκατάσταση

H σημασία της σωστής εγκατάστασης

Ισοδύναμης σημασίας με την διαδικασία επιλογής των υλικών και του εξοπλισμού του θερμοκηπίου,είναι και η επιλογή της εταιρίας που θα τα εγκαταστήσει.  Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων θερμοκηπιακών μονάδων και η πληθώρα των συστημάτων που εγκαθίστανται, προϋποθέτει την ύπαρξη συνεργείων με μεγάλη εμπειρία και γνώσεις, τόσο στην εγκατάσταση όσο και στη λειτουργία του κάθε συστήματος που εγκαθιστούν. Η εγκατάσταση των συστημάτων οφείλει να γίνεται με γνώμονα την λειτουργικότητα, την αρτιότητα και την ποιότητα. Αυτές είναι οι βασικές απαιτήσεις, ώστε κάθε σύστημα να έχει τις βέλτιστες αποδόσεις  και να διασφαλίζεται η προβλεπόμενη διάρκεια ζωής του.

Οποιαδήποτε  εγκατάσταση που δεν έχει βασιστεί στις παραπάνω παραδοχές, επιφέρει κινδύνους στη μονάδα, όχι μόνο ως προς την λειτουργία  και την παραγωγική της δυνατότητα, αλλά επίσης ως προς την ασφάλεια των εργαζομένων και εν τέλει την βιωσιμότητα της επένδυσης.

Διασφαλίζοντας την αρτιότητα της μονάδας σας

Ως εταιρία, λειτουργούμε πάντα με γνώμονα την τεχνική αρτιότητα και ποιότητα του παραγόμενου έργου. Αυτές είναι οι βάσεις μιας άρτιας και λειτουργικής  κατασκευής και εγκατάστασης αλλά και μιας αξιόπιστης συνεργασίας με τον πελάτη μας. Στην GreenTech διαθέτουμε τους κατάλληλους Μηχανολόγους, Ηλεκτρολόγους και Πολιτικούς Μηχανικούς με εμπειρία στο χώρο των θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων, ικανοί να σχεδιάσουν, να εγκαταστήσουν  και να θέσουν σε πλήρη λειτουργία κάθε σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και το χρονοδιάγραμμα του εκάστοτε έργου.
Ακολουθώντας την εγκατάσταση κάθε συστήματος, είτε αυτό περιλαμβάνεται σε ένα έργο τύπου "Turn-Key, είτε προστίθεται σε ένα υπάρχον θερμοκήπιο, παραδίδεται πλήρης οδηγός λειτουργίας και χρήσης, και δίνεται μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση των χρηστών του.

Διεθνείς σχέσεις εμπιστοσύνης

Η εμπειρία μας και οι σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουμε δημιουργήσει, τόσο με τους πελάτες μας όσο και με τους προμηθευτές μας, μας καθιστούν ικανούς και αξιόπιστους συνεργάτες για τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρίες  στον χώρο των θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων, σε έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Η GreenTech είναι από τις λίγες ελληνικές εταιρίες που έχει διεκπεραιώσει, ως υπεργολάβος των μεγαλύτερων διεθνώς εταιριών κατασκευής θερμοκηπίων, έργα τύπου Turn-Key στις πλέον σύγχρονες θερμοκηπιακές μονάδες στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.