Ολοκληρωμένα Έργα - Turn-Key

Ο όρος "Turn-Key" αναφέρεται σε ένα έργο το οποίο σχεδιάζεται και κατασκευάζεται σαν σύνολο και κατόπιν μεταβιβάζεται στον αγοραστή, έτοιμο προς χρήση.

Στον θερμοκηπιακό τομέα, ως Turn-Key αναφέρεται ένα έργο που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται από μία και μόνο εταιρία, σε συνεργασία με τους κατάλληλους υπεργολάβους, και πωλείται ως μια ολοκληρωμένη μονάδα έτοιμη προς χρήση.

Mια θερμοκηπιακή μονάδα ανεπτυγμένη ως 'Turn-Key"

Η  κατασκευή ενός σύγχρονου θερμοκηπίου ενσωματώνει ένα ευρύ φάσμα τεχνικών διαδικασιών. Πώς όμως συνδέονται και αλληλεπιδρούν οι διαδικασίες αυτές μεταξύ τους;  Πώς μπορούν να συνδυαστούν η κατασκευή του θερμοκηπίου και η εγκατάσταση των συστημάτων, με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, ώστε να μεγιστοποιηθεί η χρηστικότητά τους; Συνεργαζόμενοι με την GreenTech από την αρχή της επένδυσης μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, εξασφαλίζετε την  βέλτιστη ενσωμάτωση θερμοκηπίου, εξοπλισμού και συστημάτων. Ως αποτέλεσμα, θα βρείτε την μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας.

Eιδικοί σε έργα τύπου "Turn - Key"

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ολοκληρωμένων "Turn-Key" έργων είναι η ειδικότητά μας . Σχεδιάζουμε  και κατασκευάζουμε θερμοκηπιακές μονάδες, με βάση τις δικές σας απαιτήσεις και το  χρονοδιάγραμμα που έχετε επιλέξει. Τα πλεονεκτήματα της λύσης ενός Turn-Key έργου είναι σημαντικά. Ο επενδυτής διασφαλίζει ότι η επένδυση  περιλαμβάνει ένα καλά μελετημένο συνδυασμό θερμοκηπίου και τεχνικών συστημάτων.

Δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχεί ο ιδιοκτήτης  για την ποιότητα και καταλληλότητα των εργασιών και εγκαταστάσεων που πραγματοποιούνται από τα διάφορα εμπλεκόμενα μέρη σε ένα τόσο πολύπλοκο έργο όσο είναι  η διαδικασία κατασκευής μιας σύγχρονης θερμοκηπιακής μονάδας. Τέλος, ο επενδυτής ενημερώνεται έγκαιρα για το ακριβές συνολικό κόστος της επένδυσής του και απαλλάσεται από οποιεσδήποτε οικονομικές εκπλήξεις στη συνέχεια.