Σχεδιασμός & Μελέτη

Στην σημερινή εποχή, τα έργα ανέγερσης θερμοκηπιακών μονάδων είναι συχνά μεγάλης κλίμακας και από τεχνικής άποψης ιδιαίτερα περίπλοκα. Η μελέτη και οργάνωση ενός τέτοιου είδους έργου, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις μεταγενέστερες εργασίες, αλλά και στην αποδοτικότητα της μονάδας και του εξοπλισμού της. Κάθε λάθος επιλογή στο στάδιο της μελέτης και σχεδιασμού του έργου, θέτει  σε κίνδυνο την επένδυση, απομακρύνοντας την από τους στόχους που έχουν τεθεί.

Σχεδιασμός με βάση την επανάληψη εργασιών

Στην λειτουργία των θερμοκηπιακών μονάδων, οι διάφορες ενέργειες – εργασίες επαναλαμβάνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθ’ όλη την διάρκεια της κάθε καλλιεργητικής περιόδου. Για τον λόγο αυτό ο αναλυτικός σχεδιασμός όλων των προτεινόμενων συστημάτων θα πρέπει να γίνει εμπεριστατωμένα, με γνώμονα την εξασφάλιση  της τεχνικής αρτιότητας αλλά και της λειτουργικότητάς τους σε καθημερινή επαναλαμβανόμενη χρήση.

Με προσοχή στην λεπτομέρεια

 Στην GreenTech διαθέτουμε την εξειδίκευση που μας επιτρέπει να αναλαμβάνουμε πολυδιάστατα έργα και να μπορούμε να ανταποκριθούμε με ευελιξία στις απαιτήσεις της αγοράς. Με την ομάδα των έμπειρων μηχανικών μας, αναλαμβάνουμε σε συνεργασία με τον παραγωγό-επενδυτή, τον αναλυτικό σχεδιασμό όλων των συστημάτων και μελετάμε όλες τις λεπτομέρειες της  εφαρμογής τους. Από τα πρώτα στάδια μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, εγγυόμαστε το σωστό σχεδιασμό και την στενή παρακολούθηση όλων των εταιριών που συμμετέχουν στην υλοποίηση.
Παραδίδουμε πλήρες σετ από κατασκευαστικά σχέδια με την χρήση του σχεδιαστικού προγράμματος Autocad, πάνω στα οποία αποτυπώνεται ολόκληρο το έργο βήμα προς βήμα.
Την ολοκλήρωση του σχεδιασμού, οριοθετεί η σύνταξη αναλυτικού χρονοδιαγράμματος εργασιών, για τον άριστο προγραμματισμό των επιμέρους εργασιών για την κατασκευή του έργου όπως και των διαδικασιών φύτευσης που πρόκειται να ακολουθήσουν.