Πρόγραμμα Συντήρησης

Στη σύγχρονη  κατασκευή ενός θερμοκηπίου, η τεχνολογία και η αυτοματοποίηση κατέχουν ρόλο - κλειδί. Η οργάνωση της συντήρησης των εγκατεστημένων συστημάτων κρίνεται αναγκαία και αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα στη διατήρηση της ποιότητας, διασφάλιση της αποδοτικότητας και μείωση των δαπανών της επένδυσης. Αστοχίες ή δυσλειτουργίες στο σύστημα άρδευσης ή στον έλεγχο κλίματος, μπορούν να έχουν υπολογίσιμες επιπτώσεις στο κόστος και στην  παραγωγή της επιχείρησης.

Η GreenTech με την εμπειρία που διαθέτει τόσο στην εγκατάσταση, όσο και στην λειτουργία του εξοπλισμού μιας θερμοκηπιακής μονάδας, παρέχει στον παραγωγό αξιόπιστες και λεπτομερείς συμβουλές συντήρησης που θα επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής της επένδυσής του.

Γνωρίζοντας κάθε λεπτομέρεια που αφορά υλικά, μηχανήματα και συστήματα, είμαστε σε θέση να συντάξουμε ένα πλήρες πρόγραμμα συντήρησης. Πρόκειται για ένα  λεπτομερές πρόγραμμα τακτικής συντήρησης, απαραίτητο ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και έγκαιρη συντήρηση κάθε τμήματος του εξοπλισμού.