Διαχείριση Ενέργειας

Η διαμόρφωση των κατάλληλων κλιματολογικών συνθηκών για την βέλτιστη παραγωγή και ανάπτυξη της καλλιέργειας, προϋποθέτει την ταυτόχρονη λειτουργία πολλών συστημάτων. Κάθε σύστημα καθορίζει μια ή περισσότερες από τις κλιματολογικές παραμέτρους, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία, η ηλιακή ακτινοβολία και το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και ελέγχεται από τον κεντρικό υπολογιστή ελέγχου κλίματος. Έτσι  κάθε κλιματολογικός στόχος μπορεί να επιτευχθεί με περισσότερους από ένα τρόπους, με διαφορετικούς συνδυασμούς στην λειτουργία αυτών των συστημάτων. Ποιος είναι όμως ο βέλτιστος συνδυασμός αυτών, ώστε να επιτυγχάνεται ο εκάστοτε στόχος με το μικρότερο δυνατό κόστος ή ενεργειακές απώλειες;

Λογισμικό εξοικονόμησης ενέργειας 

Την ικανότητα καθορισμού της βέλτιστης χρήσης των συστημάτων για την διαμόρφωση του κλίματος  έχει το Λογισμικό Εξοικονόμησης Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους που συνθέτουν  το κόστος χρήσης κάθε συστήματος και ενεργώντας παράλληλα με τον κεντρικό υπολογιστή ελέγχου κλίματος, ο παραγωγός μέσω του εν λόγω λογισμικού,  μπορεί να μειώσει σημαντικά της ενεργειακές καταναλώσεις, μέρος των λειτουργικών εξόδων της μονάδας, συμβάλλοντας στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας της επένδυσης.

Το Λογισμικό Εξοικονόμησης Ενέργειας λειτουργεί παράλληλα με τον υπολογιστή ελέγχου κλίματος, παρέχοντας στον παραγωγό ένα πλήρες αξιόπιστο εργαλείο,  συμβατό με όλα τα συστήματα που χρησιμοποιούνται στις σύγχρονες θερμοκηπιακές μονάδες.