Υδροπονία

Η μέθοδος της υδροπονίας 

Η υδροπονία είναι η πλέον τεχνολογικά εξελιγμένη μέθοδος καλλιέργειας, με αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο εξοπλισμού και γνώσης του καλλιεργητή. Οι υδροπονικές καλλιέργειες εξασφαλίζουν υψηλές στρεμματικές αποδόσεις, μείωση κόστους παραγωγής και ανταγωνιστικά προϊόντα υψηλής και σταθερής ποιότητας.

Η ανάπτυξη των φυτών σε αδρανές υπόστρωμα μειώνει επίσης τον κίνδυνο ασθενιών καθώς και τη χρήση φυτοφαρμάκων. Χρησιμοποιώντας συστήματα υδροπονίας, δίνεται ακόμα η δυνατότητα ανακύκλωσης νερού και λιπασμάτων, ένα σημαντικό εργαλείο για τον παραγωγό στην μείωση των λειτουργικών εξόδων της μονάδας, που συμβάλλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.
Η υδροπονική καλλιέργεια, βελτιστοποιώντας  το περιβάλλον του ριζικού συστήματος των φυτών, αυξάνει τις παραγωγικές αποδόσεις και βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων.
 
 Μια εταιρία με εμπειρία στις υδροπονικές καλλιέργειες
 

Η GreenTech  ήταν η πρώτη εταιρία που  το 1992 εισήγαγε στην Ελλάδα συστήματα υδροπονικής καλλιέργειας, προμηθεύοντας  τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό και παρέχοντας τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και πληροφορίες για την κατασκευή και λειτουργία θερμοκηπίων . Τα αποτελέσματα τόσο στο κόστος κατασκευής των θερμοκηπιακών μονάδων , όσο και στην ποιότητα και ποσότητα των παραγομένων προϊόντων καθίστανται εξαιρετικά.. 

Στην μακρόχρονη πορεία εξέλιξης  των υδροπονικών καλλιεργειών, η GreenTech απέκτησε πολύ μεγάλη εμπειρία καθώς εγκατέστησε  πληθώρα υδροπονικών εξοπλισμών  σε θερμοκηπιακές μονάδες σε όλο τον Ελληνικό χώρο. Αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία ιδιαιτερότητες στην κατασκευή , την καλλιέργεια και την γεωγραφική θέση  και έτσι δόθηκε  η ευκαιρία να  εφαρμοστούν ποικίλες μέθοδοι, διαδικασίες και συστήματα και αποκτήθηκε το “Know-Ηow” για την επίλυση προβλημάτων τόσο σε τεχνικό όσο και σε καλλιεργητικό επίπεδο .Η εμπειρία και η τεχνογνωσία αποτέλεσαν τα βασικά  κριτήρια επιλογής της GreenTech, στην εγκατάσταση υδροπονικών συστημάτων στις μεγαλύτερες θερμοκηπιακές μονάδες που κατασκευάστηκαν τα τελευταία χρόνια στον Ελληνικό χώρο.

Η επιτυχημένη μακρόχρονη αυτή  πορεία καθιστά την GreenTech ως τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη σε επενδύσεις υδροπονικών καλλιεργειών.