Έργα

Τα τελευταία 20  χρόνια η  GreenTech  εξειδικεύεται στον σχεδιασμό, προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων και εξοπλισμού σε θερμοκηπιακές μονάδες υψηλής τεχνολογίας.

Υποστήριξε τις πρώτες υδροπονικές καλλιέργειες στον Ελληνικό χώρο την δεκαετία του 1990 και παράλληλα εδραίωσε ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης του θερμοκηπίου, όπως συστήματα ελέγχου κλιματολογικών συνθηκών, αυτόματης άρδευσης-λίπανσης, δροσισμού, θέρμανσης, θερμοκουρτινών σκίασης και εξοικονόμησης ενέργειας, αποθήκευσης-ανακύκλωσης νερού και λιπασμάτων.

Πάνω από 150 ικανοποιημένοι επενδυτές και παραγωγοί σε όλη την Ελλάδα επιβεβαιώνουν την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας στις θερμοκηπιακές κατασκευές!