Υπηρεσίες & Υποστήριξη

Στην GreenTech στηρίζουμε τον παραγωγό από το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού έως και την φάση λειτουργίας και παραγωγής της μονάδας.  Συνεργαζόμαστε μαζί του στον σχεδιασμό, προτείνοντας του συμφέρουσες, καινοτόμες λύσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του και τα διεθνή πρότυπα. Έπειτα αναλαμβάνουμε την υλοποίηση του οράματός του, εγκαθιστώντας συστήματα υψηλής τεχνολογίας, επιβλέποντας τις εργασίες κατασκευής της μονάδας  και συντονίζοντας όλα τα επιμέρους συνεργεία.

Ακόμα και πέρα από την παράδοση του έργου, βρισκόμαστε στο πλευρό του παραγωγού, προσφέροντας υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού, εκπαίδευσης του προσωπικού αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με την φροντίδα της καλλιέργειας και την οργάνωση της μονάδας.

Όλες οι υπηρεσίες που παρέχουμε, χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία, καθώς είναι αποτέλεσμα χρόνιας εμπειρίας και συνεργασίας με τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο των θερμοκηπιακών επενδύσεων.