Εταιρεία

Τις προηγούμενες δεκαετίες παρατηρήθηκαν μεγάλες αλλαγές στον  χώρο της κατασκευής θερμοκηπιακών μονάδων σε παγκόσμια κλίμακα. Τα θερμοκήπια  εξελίχθηκαν από μονάδες  μικρής κλίμακας και περιορισμένης παραγωγής, σε επιχειρήσεις με υψηλές προδιαγραφές και απαιτήσεις στον τομέα της αποδοτικότητας, οικονομικής βιωσιμότητας και ποιότητας-ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων.Η  GreenTech, τα τελευταία 20 χρόνια,  δραστηριοποιείται στο χώρο  των θερμοκηπιακών μονάδων υψηλής τεχνολογίας και έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία  στον τομέα του σχεδιασμού, προμήθειας και εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε μονάδες υδροπονικών καλλιεργειών. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε μέσα από τη στενή συνεργασία της με αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρίες στο χώρο των θερμοκηπίων, ανέδειξε την Greentech ως τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη, ειδικά όταν πρόκειται για την  κατασκευή μιας σύγχρονης θερμοκηπιακής μονάδας ή  την ολοκλήρωση και παράδοση ενός "Turn - Key" έργου.

 Ένας έμπιστος σύμβουλος για κάθε επένδυση 

Λειτουργώντας  ως  έμπιστος σύμβουλος, η GreenTech συμμετέχει εξ αρχής  στον προσδιορισμό της ιδανικής λύσης για κάθε επένδυση. Παρέχει πλήρως τεκμηριωμένες και έμπιστες συμβουλές, ώστε ο επενδυτής να μπορέσει να προσδιορίσει εύκολα και με ακρίβεια κάθε παράμετρο του έργου. Οι γνώσεις που παρέχονται σχετικά με τις ανάγκες της φυτείας, την ενεργειακή επάρκεια και την οικονομική βιωσιμότητα της επένδυσης είναι αναγκαίες για τον σχεδιασμό μιας επένδυσης και αποκτούνται δύσκολα. Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής της μονάδας, είμαστε σε θέση  να αναλάβουμε την πλήρη τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του εξοπλισμού  αλλά και την παροχή των απαραίτητων γνώσεων για την  υποστήριξη της καλλιέργειας.Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην οργάνωση της μονάδας αλλά και στην εκπαίδευση του προσωπικού στην διαχείριση της φυτείας και την βέλτιστη αξιοποίηση του εξοπλισμού. 

Με την πολύχρονη εμπειρία μας σε διαφορετικούς τύπους θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και καλλιεργειών,  παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις σε ένα  ευρύ φάσμα θερμοκηπιακών επενδύσεων.  

Ποιότητα και αξιοπιστία 

Στοχεύουμε σε καινοτόμες λύσεις, δίνουμε έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας και δημιουργούμε μακροχρόνιες προσωπικές σχέσεις με τους πελάτες μας. Τα προϊόντα που εμπορευόμαστε  είναι  πλήρως πιστοποιημένα και ακολουθούν υψηλές προδιαγραφές  ώστε να αποτελούν μια αξιόπιστη και μακροχρόνια επένδυση.  Οι υπηρεσίες μας χαρακτηρίζονται από εμπιστοσύνη, διαφάνεια και ευελιξία στην επιλογή της βέλτιστης λύσης, για κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Το όνομα GreenTech είναι συνώνυμο της ποιότητας, εξειδίκευσης και προσωπικής υποστήριξης,  στον τομέα των σύγχρονων θερμοκηπιακών επενδύσεων.