Φαρμακευτική Κάνναβη

Επενδύοντας στη φαρμακευτική κάνναβη

Η υλοποίηση ενός κατασκευαστικού έργου στον τομέα των θερμοκηπίων είναι μια σύνθετη διαδικασία, απαιτώντας λεπτομερή προγραμματισμό, ακριβή συντονισμό και σχεδιασμό. Οι απαιτήσεις στον τομέα μεταβάλλονται συνεχώς και γίνονται ολοένα και πιο αυστηρές. Ειδικότερα στην παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης, το νομοθετικό πλαίσιο υιοθετεί αυστηρές απαιτήσεις στην αδειοδοτική διαδικασία μια τέτοιας επένδυσης.

Παρότι η καλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης είναι μια προέκταση των συμβατικών καλλιεργειών τόσο σε θέμα υποδομών και εξοπλισμού όσο και καλλιεργητικής τεχνικής, ο τρόπος διαχείρισης ενός τέτοιου έργου διαφέρει ριζικά. 

 

Διαχείριση έργων φαρμακευτικής κάνναβης

Η Greentech, με την εμπειρία που διαθέτει ως η μεγαλύτερη και πλέον αξιόπιστη εταιρία κατασκευής τέτοιων μονάδων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, το track record επιτυχημένου σχεδιασμού και υλοποίησης αντίστοιχων υψηλών απαιτήσεων έργων, και η στρατηγική συνεργασία με ειδικούς στον χώρο καλλιέργειας και παραγωγής φαρμακευτικής κάνναβης παγκοσμίως, της επιτρέπει να διαχειριστεί βέλτιστα τα έργα αυτά, σε κάθε φάση υλοποίησής τους. Από την φάση της αρχικής αδειοδότησης μέχρι την κατασκευή, παράδοση και τελική χορήγηση έγκρισης λειτουργίας.
 
Το know-how όλων των οικονομοτεχνικών παραγόντων μιας επένδυσης φαρμακευτικής κάνναβης, μας δίνει την δυνατότητα ακριβή προγραμματισμού όλων των πτυχών του έργου, καθιστώντας δυνατή την λεπτομερή παρακολούθηση και την πρόβλεψη όλων τον μελλοντικών φάσεων, βημάτων και ενδεχόμενων κινδύνων, καθώς και σχεδιασμό δράσεων για την αντιμετώπισή τους.
 
Επιπλέον, η παρουσία και αξιοπιστία μας στις αρχές αδειοδότησης έργων, προσδίδουν ένα μεγάλο κύρος στην διαχείριση των αιτημάτων μας, διασφαλίζοντας την ομαλή πορεία των υλοποίησης τους. Ακολουθώντας, τέλος, την ίδια έμφαση στη λεπτομέρεια με την οποία διαχειριζόμαστε όλα μας τα έργα και γνωρίζοντας εις βάθος το νομοθετικό πλαίσιο και τους κατασκευαστικούς κώδικες σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί κάθε τέτοιο έργο παραγωγής φαρμακευτικής κάνναβης, διασφαλίζουμε ότι η μονάδα θα λειτουργήσει και θα πιστοποιηθεί βάση των διεθνών προτύπων GMP και GaCP.