Απομακρυσμένος Έλεγχος

Κατόπιν ολοκλήρωσης του έργου κατασκευής μιας θερμοκηπιακής μονάδας,  εκτός από τις προκαθορισμένες επισκέψεις εκπροσώπου της GreenTech για επί τόπου τεχνική - καλλιεργητική υποστήριξη και συντήρηση του εξοπλισμού, παρέχεται η δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης μέσω τηλεφώνου, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, ο αρμόδιος τεχνικός μας είναι σε θέση να δώσει την κατάλληλη λύση σε οποιοδήποτε θέμα προκύψει σχετικά με την λειτουργία των εγκατεστημένων συστημάτων και την χρήση των προγραμμάτων software. H υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν, εφόσον υπάρχει συμφωνία για τεχνική υποστήριξη.