Συντήρηση Εξοπλισμού

Στο σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει η GreenTech περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη των αναγκών συντήρησης των συστημάτων που εγκαθιστά. Για το λόγο αυτό, συντάσσεται ένα πρόγραμμα μηνιαίας τακτικής συντήρησης του εξοπλισμού και εκπαιδεύεται ανάλογα το προσωπικό στην λεπτομερή εφαρμογή του. 

Έτσι, με την σωστή διαχείριση των μηχανημάτων και συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, αυτά λειτουργούν και αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ενώ παράλληλα αυξάνεται η αντοχή τους ενάντια στην φθορά.

Στην GreenTech δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα του εξοπλισμού που εγκαθιστούμε, ώστε να συναντά υψηλές προδιαγραφές. Ωστόσο, είναι αναμενόμενο κάθε μηχάνημα, ανάλογα με την χρήση του και την πάροδο του χρόνου, να παρουσιάσει κάποια βλάβη ή δυσλειτουργία. Στην περίπτωση αυτή, η οργάνωση των υπηρεσιών μας είναι άριστη. Ο αρμόδιος τεχνικός θα σας ενημερώσει άμεσα εάν η συγκεκριμένη βλάβη είναι επισκευάσιμη και εφόσον κριθεί απαραίτητο να αντικατασταθεί κάποιο τμήμα, η GreenTech είναι σε θέση να  προμηθεύσει ό,τι χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές και στην ίδια υψηλή ποιότητα.