Καλλιεργητική Υποστήριξη

H GreenTech μπορεί να σας βοηθήσει ενεργά στην οργάνωση της επιχείρησής σας, εκπαιδεύοντας το κατάλληλο προσωπικό. Μπορούμε να παρέχουμε χρήσιμες γνώσεις στους Γεωπόνους σχετικά με καλλιεργητικές τεχνικές  αλλά και να εκπαιδεύσουμε το εργατικό προσωπικό σχετικά με τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν πιστά για την φροντίδα, προστασία και ανάπτυξη της καλλιέργειας και τους κανόνες υγιεινής που πρέπει να τηρούνται αυστηρά εντός του θερμοκηπίου. Απαιτείται μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια της καλιέργειας, όταν τα φυτά είναι περισσότερο ευπαθή και εκτεθειμένα απέναντι σε ιώσεις.

Ορθή επαναληψιμότητα 

Στην GreenTech γνωρίζουμε ακριβώς τον τρόπο ώστε και τα φυτά να έχουν την μέγιστη ανάπτυξη και καρποφορία αλλά και ο παραγωγός να πετυχαίνει τους παραγωγικούς στόχους που επιθυμεί.Οι γνώσεις αυτές, παρέχονται στον παραγωγό  κατόπιν γραπτής συμφωνίας για παροχή υποστήριξης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασιών που αναφέρεται στις καλλιεργητικές φροντίδες της φυτείας , προκειμένου να υπάρχει η κατάλληλη αλληλουχία εργασιών και να εξασφαλίζεται η έγκαιρη εκτέλεσή τους.

 Ο λόγος για τον οποίο θεωρείται απαραίτητο να θεσπιστούν και να ακολουθηθούν με μεγάλη ακρίβεια οι διάφορες διαδικασίες-ενέργειες, είναι η εξασφάλιση της ορθής επαναληψιμότητας, που αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα στην καθημερινή λειτουργία των θερμοκηπιακών μονάδων.